Tự động lấy description khi seo blogspot

Khi làm SEO trên blogspot các bạn thường đặt ra câu hỏi làm sao để tạo được description ( thẻ mô tả ) tự động lấy nội dung đầu tiên của bài viết.

Sau đây là một đoạn code các bạn copy lại:

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’> <!– description auto –> &lt;meta name=&quot;description&quot; content=&quot;<b:loop values=’data:posts’ var=’post’><data:post.snippet/></b:loop>&quot;/&gt; </b:if> <!– keyword auto labels –> <b:loop values=’data:posts’ var=’post’> <b:if cond=’data:post.labels’> <!– If the post has labels, make Meta keywords by looping lables –> &lt;meta name=&quot;keywords&quot; content=&quot;<b:loop values=’data:post.labels’ var=’label’><data:label.name/><b:if cond=’data:label.isLast != &quot;true&quot;’>,</b:if></b:loop>&quot; /&gt; </b:if> </b:loop>

Và tìm tới dòng code &lt;b:include id=’main’ var=’top’&gt; trong blogspot rồi tiến hành paste ( dán ) vào đó vậy là bạn đã có thể làm xong code tự <strong>động lấy description</strong> cho blogspot seo.

Tự động lấy description khi seo blogspot
5 (100%) 1 Đánh giá!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *