seo local

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Tư vấn dịch vụ seo tốt

Bài 7: Yếu tố cá nhân ảnh hưởng tới seo

Yếu tố cá nhân người tìm kiếm, người tìm kiếm nằm trong khu vực đại lý nào thì các kết quả tùm kiếm se ưu tiên các web site tại khu vực đó.1. Manh tính, quốc gia: ( Pc Country 3 điểm) Nếu bạn ở Việt Nam search các từ khóa thì đa số các trang web trả về kết quả tìm kiếm là của Việt Nam rất ít các trang nước ngoài trừ khí không có trang Việt Nam…
CHI TIẾT