page rank

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Matt Cutts Phân tích về chuyện 2 anchor text trỏ về 1 URI

Trong video Webmaster Trợ giúp mới nhất của mình, kỹ sư xuất sắc của Google Matt Cutts thảo luận về những gì sẽ xảy ra với cách phân chia điểm tính điểm PageRank khi Google thu thập một trang web và tìm thấy 2 URI trỏ tới một trang đích ( URI đích ) nhưng lại sử dụng anchor text khác nhau. Matt Cutts Phân tích về chuyện 2 anchor text trỏ về 1 URI Lý…
CHI TIẾT