kế hoạch xd trade mkt

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Xay dung ke hoach trade marketing

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRADE MARKETING HIỆU QUẢ – Phần 3

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về chân dung thứ nhất trong quá trình xây dựng kế hoạch Trade Marketing hiệu quả, hôm nay bạn cùng công ty iBrand tìm hiểu tiếp chân dung insight thứ hai đó chính là điểm bán.
CHI TIẾT