[lbmn_archive_heading]

Giả lập Googlebot để đọc website với Google webmaster tools

Giả lập Googlebot để đọc website với Google webmaster tools

Mới đây, Google đã đưa ra một chức năng mới cho Webmaster Tools - qua đây cho phép quản trị web có thể xem được cách thức hiển thị của website trên các loại phương tiện khác nhau: Desktop,Mobile, Smart Phone. Từ đây chúng ta sẽ có nhiều cách để tối ưu lại để thân thiện nhất với GoogleBot và người dùng. Sau đây là cách thức: Giả lập Googlebot để đọc website với Google webmaster tools   [caption id="attachment_2998" align="aligncenter"…
CHI TIẾT