[lbmn_archive_heading]

cách chuyển database website - Big database dumper3 phpmyadmin

Cách sao lưu dữ liệu website lớn – backup Big database phpmyadmin

Cách sao lưu dữ liệu website lớn - backup Big database phpmyadmin Sypex SQL Dumper thực sự làm món đồ không thể thiếu dành cho việc backup (sao lưu) và restore (khôi phục) dữ liệu. Nó chỉ có một file duy nhất nhưng hiệu quả làm việc thì rất tốt. Giao diện làm việc thân thiện, dễ thao tác. Backup và restore được dữ liệu lớn - Big database phpmyadmin Dumper. Có thể chọn 9 tỷ lệ nén khác nhau. Hỗ trợ việc backup và restore một bảng dữ…
CHI TIẾT