[lbmn_archive_heading]

(not provided) là gì? cách hiển thị (not provided) trong Google Analytics

Đã từ rất lâu rồi, Google sử dụng Not Provider thay cho việc hiển thị chính xác các keywords mà người dùng tìm kiếm trên Google khi đang đăng nhập Gmail hoặc Google Plus. Nếu bạn để ý: Khi bạn đăng nhập Gmai hoặc google plus thì bạn search sẽ ra thêm các kết quả là những bài post của các người dùng Plus + khác. Đây là một bước tiến bộ của Google trong việc chiếm lĩnh cả thị…
CHI TIẾT