[lbmn_archive_heading]

Cac buoc xd ke hoach trade mkt

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRADE MARKETING HIỆU QUẢ (Phần 5)

Ở những phần trước chúng ta đã tìm hiểu về bước thứ nhất trong việc xây dựng kế hoạch Trade Marketing hiệu quả đó là tìm hiểu về chân dung khách hàng mục tiêu, thương hiệu điểm bán.
CHI TIẾT
Xay dung ke hoach trade marketing hieu qua

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRADE MARKETING HIỆU QUẢ – Phần 4

Ở các phần trước bạn và công ty SEO iBrand Media đã cùng nhau tìm hiểu về bước thứ nhất trong quá trình xây dựng một kế hoạch Trade Marketing hiệu quả.
CHI TIẾT
Xay dung ke hoach trade marketing

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRADE MARKETING HIỆU QUẢ – Phần 3

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về chân dung thứ nhất trong quá trình xây dựng kế hoạch Trade Marketing hiệu quả, hôm nay bạn cùng công ty iBrand tìm hiểu tiếp chân dung insight thứ hai đó chính là điểm bán.
CHI TIẾT