[lbmn_archive_heading]

Cac buoc xd ke hoach trade mkt

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRADE MARKETING HIỆU QUẢ (Phần 5)

Ở những phần trước chúng ta đã tìm hiểu về bước thứ nhất trong việc xây dựng kế hoạch Trade Marketing hiệu quả đó là tìm hiểu về chân dung khách hàng mục tiêu, thương hiệu điểm bán.
CHI TIẾT
Xay dung ke hoach trade marketing hieu qua

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRADE MARKETING HIỆU QUẢ – Phần 4

Ở các phần trước bạn và công ty SEO iBrand Media đã cùng nhau tìm hiểu về bước thứ nhất trong quá trình xây dựng một kế hoạch Trade Marketing hiệu quả.
CHI TIẾT
Ke hoach xay dung trade mkt hieu qua

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRADE MARKETING HIỆU QUẢ – Phần 2

Ở phần 1 bạn và công ty SEO iBrand Media đã tìm hiểu về thế nào là Trade Marketing và bước vào quá trình phân tích để xây dựng một kế hoạch Trade Marketing hiệu quả.
CHI TIẾT
Ke hoach xay dung trade mkt

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRADE MARKETING HIỆU QUẢ

Gần đây có khá nhiều thông tin về trade marketing được các trang báo mạng hay những website lớn về marketing và thương hiệu đề cập đến loại hình marketing này.
CHI TIẾT