Giả lập Googlebot để đọc website với Google webmaster tools

Mới đây, Google đã đưa ra một chức năng mới cho Webmaster Tools – qua đây cho phép quản trị web có thể xem được cách thức hiển thị của website trên các loại phương tiện khác nhau: Desktop,Mobile, Smart Phone. Từ đây chúng ta sẽ có nhiều cách để tối ưu lại để thân thiện nhất với GoogleBot và người dùng.

Sau đây là cách thức: Giả lập Googlebot để đọc website với Google webmaster tools

 

Giả lập Googlebot để đọc website với Google webmaster tools
Giả lập Googlebot để đọc website với Google webmaster tools

Khi lựa chọn Fetch và Render, bạn có tùy chọn để có Googlebot lấy như máy tính để bàn, điện thoại di động: điện thoại thông minh, Điện thoại di động: XHTML / WML hoặc di động: cHTML. Tùy chọn này sẽ giúp quản trị web xác định xem có bất kỳ vấn đề với các phiên bản điện thoại di động so với các phiên bản máy tính để bàn của trang web, cũng như xác định các vấn đề hiển thị website.

Fetch và Render sẽ mất nhiều thời gian hơn so với các tùy chọn Fetch thông thường, trong đó kiểm tra các crawlability của trang web của bạn và sau đó cho phép bạn gửi các trang chỉ mục lên Google. Giả lập Googlebot để đọc website với Google webmaster tools sẽ giúp cho bạn đơn giản công việc hơn.

Để truy cập vào Fetch trên Google Webmaster Tools, bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Webmaster Tools của bạn, hãy nhấp vào Thu thập thông tin> Fetch như Google. Nó sẽ mặc định trang chủ của trang web mà bạn đã chọn, hoặc bạn có thể chỉ định một trang trên trang web, sau đó chọn tùy chọn Render.

Hãy nhận biết rằng khi bạn nạp như Google, Googlebot sẽ đọc cả những nội dung trong thẻ meta và robots.txt nếu có lệnh cấm Googlebot thì GoogleBot sẽ không thể xác lập chỉ mục được. Vì vậy, nếu trang web mà bạn đang phát triển, bạn sẽ cần phải tạm thời cho phép Googlebot nếu bạn muốn kiểm tra các vấn đề trước khi tung ra. Tôi khuyên bạn nên sử dụng nhiều Giả lập Googlebot để đọc website với Google webmaster tools.

Tối ưu website phù hợp với tất cả các device ( thiết bị ) sẽ giúp khách hàng – người dùng tiếp cận bạn tốt hơn và cũng là giúp một phần cho Dịch vụ seo thành công.

 

Giả lập Googlebot để đọc website với Google webmaster tools
5 (100%) 1 Đánh giá!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *