Dịch vụ Check Backlink Ahrefs Miễn Phí – Xuất list keywords Keywordtool.IO Miễn Phí

Hiện tại Ahrefs đã không cho check FREE chính vì vậy mà một số bạn SEO gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm tra đối thủ hay chính việc SEO website của mình.

Nếu mình online thì mình sẽ xuất và gửi ngay cho các bạn.

iDichvuseo có tài khoản Ahrefs và Keywordtool.IO pro nên chúng tôi sẵn sàng chia sẻ cho các bạn.

Hằng ngày chúng tôi sẽ check list 10-100 website hoàn toàn miễn phí.

Bạn muốn check và nhận được report (excel) từ ahrefs hoặc keywordtool vui lòng comment dưới bình luận Google theo cấu trúc:

Ahrefs – domain cần check – mục cần check – email cần gửi report chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện và gửi list về email cho bạn.

Ví dụ:

Ahrefs -idichvuseo.com.vn – tổng backlink và list anchor – info@idichvuseo.com.vn.

Cuối ngày chúng tôi sẽ gửi Report cho bạn.

Tương tự với keywordtool.io bạn chỉ cần comment theo cấu trúc:

Keywordtool.io – từ khóa -email nhận report

ví dụ:

Keywordtool.io – dịch vụ seo-info@idichvuseo.com.vn

Dịch vụ Check Backlink Ahrefs Miễn Phí – Xuất list keywords Keywordtool.IO Miễn Phí
3.7 (73.33%) 6 Đánh giá!