Đánh giá VPS Win của Long Vân – Giá mắc không sử dụng được chớ tốn tiền bạn nhé

Đánh giá VPS Win của Long Vân – Giá mắc không sử dụng được chớ tốn tiền bạn nhé

Chúng tôi đã tiến hành thuê VPS của rất nhiều đơn vị và lần đầu tiên chúng tôi gặp đơn vị cho thuê VPS win mà lại không thể kết nối được các website nước ngoài sau đó đổ thừa cho việc host bên nước ngoài yếu hoặc là đứt cáp.

Chúng tôi hiện tại sử dụng mạng 250.000 VNĐ / tháng của VNPT Viettel và FPT kết nối được tất cả các website mà bên Long Vân báo là host yếu hoặc đứt cáp.

Tôi tự hỏi tại sao lại có một đơn vị set up cho thuê VPS win với giá rất mắc: 350.000 VNĐ/tháng nhưng VPS lại không kết nối được hầu hết các website thì không hiểu cho thuê để làm gì?

Gửi tới Long Vân: Các bạn nên biết người thuê VPS Win đa phần để chạy tool nên xem lại phương án khả thi hơn nhé.

Đánh giá VPS Win của Long Vân – Giá mắc không sử dụng được chớ tốn tiền bạn nhé
5 (100%) 1 Đánh giá!