Cách sao lưu dữ liệu website lớn – backup Big database phpmyadmin

Cách sao lưu dữ liệu website lớn – backup Big database phpmyadmin

Sypex SQL Dumper thực sự làm món đồ không thể thiếu dành cho việc backup (sao lưu) và restore (khôi phục) dữ liệu. Nó chỉ có một file duy nhất nhưng hiệu quả làm việc thì rất tốt. Giao diện làm việc thân thiện, dễ thao tác. Backup và restore được dữ liệu lớn – Big database phpmyadmin Dumper. Có thể chọn 9 tỷ lệ nén khác nhau. Hỗ trợ việc backup và restore một bảng dữ liệu bất kỳ. Bảo mật tốt.

Thông tinhttp://sypex.net/en/products/dumper

Download: http://sypex.net/en/products/dumper/downloads/

Cài đặt:

  1. Giải nén và up source code lên host
  2. chmod 777 cho thư mục “backup”
  3. chmod 666 cho 2 file “cfg.php” và “ses.php”.

Sử dụng:

Truy cập đường dẫn http://domain.com/sxd/ (trong đó thư mục sxd chứa source code)
Nhập user và pass của database (hoặc nhập user và pass host để quản lý tất cả database)

cách chuyển database website - Big database dumper3
cách chuyển database website – Big database dumper3

Sao lưu dữ liệu (Backup Database)

cách chuyển database website - Big database dumper3 phpmyadmin
cách chuyển database website – Big database dumper3 phpmyadmin
– Ở cửa sổ chương trình, bạn chọn Sao lưu (Backup)
– Chọn tên CSDL (database)
– Chọn bản mã (charset)
– Chọn độ nén
– Chọn “Thực thi”

cách chuyển database website - Big database dumper3 phpmyadmin
cách chuyển database website – Big database dumper3 phpmyadmin

File backup sẽ được lưu trong thư mục “Backup”


Phục hồi dữ liệu (Restore database)
– Vẫn như ở mục sao lưu, bạn chọn tên CSDL, bảng mã. Kế tiếp bạn chọn file đã backup để phục hồi. Sau đó “Thực thi”

cách chuyển database website - Big database dumper3 phpmyadmin
cách chuyển database website – Big database dumper3 phpmyadmin
Cách sao lưu dữ liệu website lớn – backup Big database phpmyadmin
Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *